CZ verze English version

Pražské dominanty živě

Díky společnosti NetRex máte nyní možnost prohlédnout si vybrané pražské zajímavosti z pohodlí Vašeho domova. Podívejte se na druhý nejstarší most v České republice, největší hrad na světě nebo například mladší sestru Eiffelovy věže.

Online pohled

EarthCam Top 10 Winner

 S kamerou AXIS Q6034-E umístěnou na Pachtově paláci projdete během deseti minut tyto lokality:

 

Pražský hrad – největší hrad na světě

Pražský hrad byl tradičním sídlem českých panovníků. Od roku 1918 je to sídlo prezidenta republiky. Postupnými přístavbami a úpravami vznikl z Hradu založeného v 9. století jeden z největších hradních komplexů na světě. Svými rozměry 570 metrů délky a 130 metrů šířky je Guinessovou knihou rekordů uváděn jako největší hrad na světě.
Velmi často je považován za symbol města Prahy i České republiky. Součástí hradního komplexu je i známá Katedrála svatého Víta, kde jsou uloženy české korunovační klenoty nebo pochováni čeští vládci.

zpět na živý pohled

Karlův most – druhý nestarší most v České republice

Karlův most je nejstarší stojící most přes řeku Vltavu v Praze a zároveň se jedná druhý nejstarší dochovaný most v České republice. Původní Juditin most, stržený roku 1342 při jarním tání ledu, byl nahrazen právě Karlovým mostem. Jeho stavba začala roku 1357 a byla dokončena o 45 let později.
Do roku 1841 se jednalo o jediný most přes Vltavu v Praze. Díky tomu se Praha stala významnou zastávkou na evropských obchodních cestách.
Most byl postupně osazen třiceti sochami a sousošími. Převážná většina soch byla na mostě instalována více než 300 let po jeho dokončení. Sochy jsou od 20 století postupně nahrazovány kopiemi.
Most je dlouhý 515,76 metrů a jeho šířka je 9,50 metrů. Výška vozovky je 13 metrů nad normální hladinou Vltavy. Karlův most tvoří 16 oblouků. Ty mají rozpon od 16, 62 po 23,38 metrů. Most je tvořen z kvádrů různých pískovců.
Karlův most je doplněn třemi věžemi. Na Malé Straně jsou to větší a menší Malostranská mostecká věž. Na straně Starého Města pak Staroměstská mostecká věž.

zpět na živý pohled

Novotného lávka - staré mlýny

Novotného lávka stojí na hladinou Vltavy při jejím pravém břehu v blízkosti Karlova mostu směrem proti proudu řeky prakticky na konci Smetanova nábřeží.
Roku 1396 je uváděna v těchto místech skupina deseti mlýnů. Pravděpodobně v roce 1489 byla u lávky postavena původní dřevěná staroměstská vodárenská věž, roku 1577 pak nynější věž kamenná. Lávka vystřídala několik majitelů, podle nichž se také většinou jmenovala. Od roku 1870 byla nazývána Staroměstská lávka, roku 1885 byla přejmenována „pro zásluhy pana Karla Novotného o zřízení železné lávky“ po mlynáři Karlu Novotném. Dnes jsou původní budovy mlýnů přestavěny a nově využity. Pod budovami stále protéká Vltava.

zpět na živý pohled

Chrám Svatého Víta – nepřehlédnutelná dominanta

Katedrála svatého Víta je největším a nejvýznamnějším pražským chrámem. Kromě bohoslužeb se zde odehrávaly i korunovace českých králů a královen. Je místem uložení ostatků svatých zemských patronů, panovníků, šlechticů a arcibiskupů.
Katedrála sv. Víta je nejvýraznější stavební i duchovní památkou Prahy. I v dnešním jednadvacátém století budí úžas svou impozantní mohutností a vznosností z dálky, z blízka i zevnitř. V této gotické podobě ji založil Karel IV. v r. 1344; v l. 1562 byla dokončena Velká věž zakončená renesanční hlavicí, na přelomu 19. a 20. století pak byla v původním gotickém slohu přistavěna západní loď chrámu s dvěma věžemi. Na místě dnešní katedrály nechal postavit již v 10. století sv. Václav původní rotundu sv. Víta, nahrazenou pak v 11. století románskou bazilikou - zbytky těchto staveb lze spatřit v podzemí gotické katedrály.
Rozměry chrámu jsou úctyhodné 58x124 metrů, hlavní věž je 96,5 metrů vysoká, čelní věže 82 metrů, výška klenby 33,2 metru.

Zajímavé srovnání
- nejvyšší gotická klenba v katedrále sv. Petra v Beauvais má 48 m
- katedrála v Kolíně nad Rýnem měří 43 m
- katedrála Notre-Dame v Remeši dosahuje výšky 38 m
- klenba kostela Panny Marie Sněžné na Novém Městě Pražském je vysoká 34 metrů

zpět na živý pohled

Petřínská rozhledna – mladší sestra Eiffelovy věže

Na popud zakladatelů Klubu českých turistů, kteří navštívili v roce 1989 Světovou výstavu v Paříži, vznikla v Praze volná kopie známe Eiffelovy věže. Rozhledna byla stavěna pro Zemskou jubilejní výstavu pořádanou v roce 1891. Stavba začala 16. března 1891 a byla dokončena 20. srpna téhož roku. Rozhledna vyrostla za pouhých 158 dnů!
Na 11 metrů hlubokých základech je vystavěna 60 metrů vysoká ocelová konstrukce vážící 175 tun. Jádrem konstrukce je osmiboký tubus, v němž je umístěn výtah. Ten je ovinut dvěma točitými schodišti s 299 schody - jedno slouží pro chůzi nahoru, druhé pro chůzi dolů. Rozhledna disponuje dvěma vyhlídkovými plošinami. Ta horní je ve výšce 55 metrů.
Kromě rozhledu na panoráma Prahy včetně blízkého Pražského hradu se z rozhledny otevírá za jasného počasí daleký rozhled po Čechách. Na severu lze spatřit Říp a České středohoří, na severovýchodě je vidět masiv Krkonoš.
Věděli jste, že během návštěvy okupované Prahy vyslovil nacistický vůdce Adolf Hitler přání, aby byla Petřínská věž zbourána? Údajně totiž kazila výhled z Pražského hradu. Přání naštěstí nebylo vyslyšeno.

zpět na živý pohled

Kostel svatého Mikuláše – monumentální barokní chrám

Tento monumentální barokní chrám se nachází na Malostranském náměstí. V letech 1703-1756 jej stavěli architekti Kryštof a Kilián Dienzenhoferové a Anselmo Lurago. Tato stavba oplývá cennou výzdobou. Tento chrám je asi vůbec nejvýznamnější stavbou nového barokního slohu. Jeho stavba byla značně zdlouhavá, trvala 60 let. Zajímavostí je, že za svého pobytu v Praze zde hrál na varhany sám Wolfgang Amadeus Mozart. Ani dnes není výjimkou, že se zde pořádají velmi působivé koncerty. Pro veřejnost je také zpřístupněna zvonice chrámu s vyhlídkou. V chrámu si můžeme všimnout krásné honosné výzdoby z níž asi nejvíce dominuje nástropní freska.

zpět na živý pohled

Loreta – unikátní zvonkohra

V Praze na Hradčanech se již více než 300 let nachází tento pozoruhodný areál sestávající z ambitů, kostela Narození Páně, Svaté chýše a věže s hodinami a světoznámou zvonkohrou.
Zvonkohra, která příchozí každou hodinu povzbuzuje k modlitbě, je v povědomí lidí s Loretou nerozlučně spjata. V době svého zprovoznění - na konci 17. století – byla v českém prostředí skutečnou pozoruhodností.
Loretě ji věnoval bohatý malostranský obchodník Eberhard z Glauchova. Autorem všech třiceti signovaných zvonků je amsterodamský městský zvonař a dělolijce Claudy Fremy, který je zhotovil v rozmezí let 1683-91.

zpět na živý pohled

Kampa (Čertovka) – Pražské Benátky

Kampa je malý nepravý ostrov na řece Vltavě v Praze na Malé Straně, od níž je oddělen uměle vytvořenou mlýnskou strouhou Čertovkou, od Smíchova poté Říční ulicí.
Čertovka je umělá strouha, vodní rameno Vltavy, původně r. 1585 pojmenovaná Rožmberská strouha podle majitele zdejších pozemků Viléma z Rožmberka. Dnešní pojmenování Čertovka je odvozeno od domu U sedmi čertů. Půvabné zákoutí Prahy se nazývá též Pražské Benátky.
Ostrov byl postupně zvyšován přirozenými náplavami i navážkami, zejména po velkém požáru Malé Strany a Hradčan v r. 1541. Břehy byly pevně zformovány po r. 1600. Na ostrově nejprve vznikaly zahrady a teprve někdy od 15. st. se zde začalo stavět. Prvními stavbami byly mlýny.
Z přemostění Čertovky je vidět pravidelně udržované veliké mlýnské kolo bývalého Velkopřevorského mlýna, který zde stával už v r. 1400.
Na okraji Kampy na Velkopřevorském náměstí je pomalovaná tzv. Lennonova zeď, kam každoročně 8. prosince přicházejí lidé v den jeho tragického úmrtí zapálit svíčky a uctít jeho památku. 

zpět na živý pohled

Chrám Panny Marie Vítězné - Pražské Jezulátko

V Praze na Malé Straně v Karmelitské ulici stojí kostel Panny Marie Vítězné. Má zcela mimořádný význam nejen pro svou stránku architektonickou a výzdobu uměleckou, ale zejména proto, že je v něm uchovávána a uctívána proslulá soška Pražského Jezulátka. Téměř ve všech částech světa nalezneme kopie této malé sošky a kultovní místa Jezulátku zasvěcená. 

zpět na živý pohled

Infolinka: 226 258 021
Skype: info.netrex