Super lasery pod dohledem

Od roku 2012 technicky zajišťujeme živý přenos a pořizování časosběrných videí z výstavby budov ELI Beamlines a HiLASE v Dolních Břežanech. My vám dnes v krátkém videu předvedeme, jak dva roky rostl objekt laserového centra HiLASE.

Pro živý přenos i časosběr je použita kamera Axis P1347-E se službou NetRex Streamer, která ukládá záznam v rozlišení 5 MPx. Výsledné timelapse video je poskládáno z jednodenních obrázků.  

Co je to ELI

Projekt Extreme Light Infrastructure (ELI) je součástí evropského plánu na vybudování nové generace velkých výzkumných zařízení vybraných Evropským strategickým fórem pro výzkumné infrastruktury.

10x intezivnější než ostatní

Eli_laser

Hlavním cílem ELI je vybudování nejmodernějšího laserového zařízení na světě. V něm budou realizovány výzkumné a aplikační projekty zahrnující interakci světla s hmotou na intenzitě, která je asi 10 krát větší než současně dosažitelné hodnoty.

ELI přinese nové poznatky potenciálně využitelné v lékařském zobrazování a diagnostice, konstrukci nástrojů pro vývoj a testování nových materiálů, rentgenové optice atd.

ELI bude také atraktivní platforma pro výchovu nové generace doktorandů, vědců a inženýrů. Česká republika se stane hostitelskou zemí špičkového mezinárodního výzkumu, což k nám perspektivně přiláká další investice do vyspělých technologií s vysokou přidanou hodnotou.
>>> Více informací o projektu

Jak rostlo laserové centrum HiLASE

V první fázi byl proveden architektonický průzkum. Po demolici objektů byly zlikvidovány štěrkové a asfaltové plochy a odpady byly odvezeny na skládku stavebních odpadů. Následně došlo k odvozu přebytečného výkopu. Hornina potřebná pro zpětné zásypy otevřených výkopů a pro provedení terénních úprav byla skladována na deponii staveniště. V další fázi došlo k vyhloubení základů pro celý objekt, započetí stavby objektu a budování řadů přípojek na inženýrské sítě. Současně s dokončováním stavební části objektu došlo k vybudování pojízdných a pochozích ploch. Poslední fáze výstavby je rekultivace zelených ploch, výsadba vzrostlé zeleně a osazení parterních prvků a objektů městského mobiliáře.

Více informací o konstrukčním, technologickém a dispozičně provozním řešení této unikátní budovy naleznete na webových stránkách www.hilase.cz.

Živý pohled do areálu

Aktuální dění v okolí budovy HiLASE můžete sledovat kdykoliv se vám zachce. Živé záběry z dalších tří kamer Axis P1347-E snímajících budovu ELI Beamlines můžete sledovat na stránkách projektu.

 

eli_logo