Integrace s partnery

Integrace s partnery

Prozkoumejte inovativní služby společností, které propojily svá řešení s dohledovými službami NetRexu.

Videoverifikace

Služba pro okamžitou vizuální kontrolu přijatého poplachu z objektu

Služba Videoverifikace poskytuje firemním i rezidentním zákazníkům bezpečnostního centra společnosti JABLOTRON SECURITY nejvyšší a maximálně efektivní způsob zabezpečení objektu. Služba Střežení objektu, kdy operátoři bezpečnostního centra reagují na poplachové signály zabezpečovacího systému, je zde kombinována s instalovaným kamerovým systémem NetRex.

Jak to funguje

Poplach

Operátor Tísňové linky přijímá poplach z alarmu v daném objektu.

Online kontrola

Operátor provádí okamžitou vizuální kontrolu poplachové události.

Kontrola záznamu

Operátor rychle prochází pořízený videozáznam před poplachovou událostí.

Zásah

V případě mimořádné události operátor okamžitě kontaktuje Policii ČR a vysílá zásahovou jednotku.

 Výhody

  • Okamžitá vizuální kontrola poplachové události
  • Kontrola videozáznamu před poplachovou událostí
  • Informování Policie ČR v případě mimořádné události
  • Monitoring objektu v případě zásahu

Cena doplňkové služby VIDEOVERIFIKACE ke službě střežení objektů:
+150 Kč s DPH / měsíc za 1 kameru

Více informací o této službě naleznete zde.

V případě zájmu o tuto službu prosím volejte bezplatnou linku 800 800 522 společnosti JABLOTRON SECURITY.

 


 


Videotíseň

Unikátní služba pro zvýšení bezpečnosti vašich zaměstnanců

Služba Videotíseň efektivně propojuje tísňový systém připojený na Tísňovou linku JABLOTRON s nainstalovaným kamerovým systémem NetRex. Díky této kombinaci je zaměstnanec, při pocitu ohrožení, stisknutím nouzového tlačítka okamžitě pod dohledem vyškoleného operátora Tísňové linky, který ihned vyhodnotí situaci prostřednictvím umístěných kamer a dle situace následně jedná.

Jak to funguje

 

Pocit ohrožení

Při pocitu ohrožení pracovník stiskne tísňové tlačítko.

Kontrola videozáznamu

Operátor Tísňové linky okamžitě vyhodnocuje situaci v objektu.

Zásah

V případě přepadení operátor okamžitě kontaktuje Policii ČR a vysílá zásahovou jednotku.

Ověření situace

Pokud nedojde k přepadení, operátor telefonicky ověřuje, že je v objektu vše v pořádku.

.

 Výhody

  • Možnost preventivního stisknutí tísňového tlačítka
  • Zvyšuje bezpečnost zaměstnanců a zabezpečení majetku
  • Umožňuje identifikaci pachatele a dokumentaci škod
  • Zvyšuje pravděpodobnost zadržení pachatele

Cena doplňkové služby VIDEOTÍSEŇ ke službě střežení objektů:

+690 Kč bez DPH / měsíc za 1 – 2 kamery.

Více o službě VIDEOTÍSEŇ naleznete zde.

Videotíseň je možné využít i jako samostatnou službu bez služby střežení za 990 Kč bez DPH / měsíc.

V případě zájmu o tuto službu prosím volejte bezplatnou linku 800 800 522 společnosti JABLOTRON SECURITY.