Integrace s partnery

Integrace s partnery

Prozkoumejte inovativní služby společností, které propojily svá řešení s dohledovými službami NetRexu.

Videoverifikace

Služba pro okamžitou vizuální kontrolu přijatého poplachu z objektu

Služba Videoverifikace poskytuje firemním i rezidentním zákazníkům bezpečnostního centra společnosti JABLOTRON SECURITY nejvyšší a maximálně efektivní způsob zabezpečení objektu. Služba Střežení objektu, kdy operátoři bezpečnostní centra reagují na poplachové signály zabezpečovacího systému, je zde kombinována s instalovaným kamerovým systémem NetRex.

Jak to funguje

Poplach

Operátor Tísňové linky přijímá poplach z alarmu v daném objektu.

Online kontrola

Operátor provádí okamžitou vizuální kontrolu poplachové události.

Kontrola záznamu

Operátor rychle prochází pořízený videozáznam před poplachovou událostí.

Zásah

V případě mimořádné události operátor okamžitě kontaktuje Policii ČR.

 Výhody

  • Okamžitá vizuální kontrola poplachové události
  • Kontrola videozáznamu před poplachovou událostí
  • Informování Policie ČR v případě mimořádné události
  • Monitoring objektu v případě zásahu

Cena služby JABLOTRON VIDEOVERIFIKACE:
Domácnosti: +150 Kč s DPH / měsíc za 1 kameru ke službě střežení objektu.
Firmy: +150 Kč bez DPH / měsíc za 1 kameru ke službě střežení objektu.

V případě zájmu o tuto službu prosím volejte bezplatnou linku 800 800 522 společnosti JABLOTRON SECURITY.

 


 


Videotíseň

Unikátní služba pro zvýšení bezpečnosti vašich zaměstnanců

Služba Videotíseň efektivně propojuje tísňový systém společnosti JABLOTRON s nainstalovaným kamerovým systémem NetRex. Díky této kombinaci je zaměstnanec, při pocitu ohrožení, stisknutím nouzového tlačítka okamžitě pod dohledem vyškoleného operátora Tísňové linky, který ihned vyhodnotí situaci prostřednictvím umístěných kamer a dle situace následně jedná.

Jak to funguje

 

Pocit ohrožení

Při pocitu ohrožení pracovník stiskne tísňové tlačítko.

Kontrola videozáznamu

Operátor Tísňové linky okamžitě vyhodnocuje situaci v objektu.

Přepadení

V případě přepadení operátor okamžitě kontaktuje Policii ČR.*

Zásah

Policie ČR zasahuje s přesným popisem pachatele.

* Pokud nedojde k přepadení, operátor telefonicky ověří situaci v objektu a nedochází k výjezdu Policie ČR.

 Výhody

  • Možnost preventivního stisknutí tísňového tlačítka
  • Zvyšuje bezpečnost zaměstnanců a zabezpečení majetku
  • Umožňuje identifikaci pachatele a dokumentaci škod
  • Zvyšuje pravděpodobnost zadržení pachatele

Cena služby JABLOTRON VIDEOTÍSEŇ: 1 490 Kč bez DPH / měsíc

V případě zájmu o tuto službu prosím volejte bezplatnou linku 800 800 522 společnosti JABLOTRON SECURITY.