POJĎTE K NÁM PRACOVAT

NetRex nabízí řešení přesně podle vašich potřeb

Naše řešení je vhodné pro celou řadu oblastí a oborů. Prohlédněte si ukázky řešení v několika vybraných oborech.

Jednotlivé obory

01 Řešení pro maloobchod Zjistit více Zjistit více
02 Řešení pro stavby Zjistit více Zjistit více
03 Řešení pro městské policie a úřady Zjistit více Zjistit více
04 Řešení pro autoservisy, automyčky a parkoviště Zjistit více Zjistit více

 

05 Řešení pro kostely Zjistit více Zjistit více
06 Řešení pro školy Zjistit více Zjistit více
07 Řešení pro sportoviště Zjistit více Zjistit více
08 Řešení pro cestování a zážitky Zjistit více Zjistit více

Seznamte se s video cloudovou platformou NetRex

NetRex je cloudová platforma, která umožňuje vzdálenou správu kamer a dalších síťových prvků. Umožňuje přímé propojení s IP kamerami značky AXIS bez složité konfigurace. Naleznete v ní na jednom místě všechny vámi využívané služby.

Služby

01 NetRex Monitor Zjistit více Zjistit více
02 NetRex Retail Analytics Zjistit více Zjistit více
03 NetRex Streamer Zjistit více Zjistit více
04 NetRex LPR Zjistit více Zjistit více
05 NetRex TimeLapse Zjistit více Zjistit více

Hardware

01 IP kamery Zjistit více Zjistit více
02 NetRex Box Zjistit více Zjistit více
03 NetRex Mobilní rozvaděč Zjistit více Zjistit více
04 NetRex Dohledová stanice Zjistit více Zjistit více
Časté dotazy Zjistit více Zjistit více
Nápověda Zjistit více Zjistit více
Webináře a video návody Zjistit více Zjistit více
NetRex a GDPR Zjistit více Zjistit více
Představení Zjistit více Zjistit více
Reference Zjistit více Zjistit více
Kariéra Zjistit více Zjistit více
Tiskové centrum Zjistit více Zjistit více
Partnerství Zjistit více Zjistit více
Ke stažení Zjistit více Zjistit více

Video analytika
Inteligence přesně tam,
kde ji potřebujete.

V současné době pořizují kamerové systémy obrovské množství video nahrávek, které nikdy a nikdo pro nedostatek času nezkoumá a nesleduje. Z tohoto důvodu velmi často dochází k nepostřehnutí důležitých událostí, které mohou zabránit kritickým incidentům. V těchto situacích přichází ke slovu inteligentní video analytika.

Inteligentní video analytika

Inteligentní video analytika je řešení, kdy kamerový systém sám automaticky provádí kontrolu nahrávaného videa a s výsledky dále pracuje. Inteligentních video aplikací je k dispozici celá řada. Od základních jako je detekce pohybu či zvuku až po pokročilé, které identifikují manipulaci s kamerou, počítají procházející osoby, měří teplotu v prostoru či rozpoznávají registrační značky vozidel.

 

Co je inteligentní video?

Inteligentní video je hlavně o snižování obrovského množství informací, které video záznamy obsahují a následně tak činí jejich následné procházení rychlejší a zvládnutelnější v menším počtu osob. Inteligentní video analytika v síťových kamerách tedy činí dohledové systémy spolehlivější, univerzálnější a drasticky snižuje pracovní zátěž obsluhujících zaměstnanců.

Inteligentní IP kamera nikdy nespí. Je neustále ve střehu a čeká na impuls pro zahájení nahrávání nebo zaslání poplachu příslušnému operátorovi, 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Video analytické aplikace také dokáží procházet pořízený záznam a důležité informace dále zasílají do dalších systémů pro správu prodejny nebo přístupových systémů.

 

Výhody

Přínosy inteligentních video systémů jsou četné a zahrnují například:

Efektivnější využití lidských zdrojů

Zastaralé a rozsáhlé kamerové systémy nelze efektivně využívat neboť sledování řady monitorů a případných incidentů je pro obsluhu velmi náročné a mnohdy prostě nemožné. Inteligentní kamerové systémy toto omezení ruší, a to zejména díky tomu, že obsluha nemusí hodiny pozorně sledovat monitory, na kterých se nic neděje. Místo toho je systém například sám upozorní na pohyb osob v nežádoucích oblastech, jízdě automobilu v protisměru nebo o úmyslném či neúmyslném zakrytí kamery.

 

Rychlejší procházení pořízených nahrávek

Nalezení kritické události v pořízeném videu je extrémně časově náročné, protože jeho přehrání může zabrat hodiny. Z tohoto důvodu je většina záznamu prostě po čase jednoduše odstraněna. Řada video analytických aplikací, jako je detekce pohybu umožní ukládání pouze relevantních záznamů z okamžiků, kdy se před kamerou něco dělo a tím sníží čas nutný pro jejich přehrání. Kromě toho jsou k dispozici pokročilejší programy typu SmartSearch, které pracují s takzvanými metadaty a díky nim je nalezení požadovaného okamžiku dílem několika sekund.

 

Snížení diskové kapacity a síťového provozu

Inteligentní video systémy mohou pořizovat záznam v předem jasně definovaných situacích a tím výrazně snižují potřebu obrovských datových a samozřejmě drahých datových úložišť. Kromě toho umístění inteligentních video aplikací do kamer, umožní zpracování maxima záznamů přímo v nich samotných a tím dochází k zásadnímu snížení zatížení síťové infrastruktury. Video analytika tak ve výsledku také pomáhá budovat nákladově efektivnější dohledová řešení.

 

Nové obchodní příležitosti

Video analytika však nenachází uplatnění jen na poli bezpečnosti. V maloobchodě lze využít mnohé v praxi ověřené aplikace pro počítání či analýzu chování návštěvníků prodejny. Pomocí nich lze sledovat zájem o konkrétní zboží v regálech nebo oblíbené trasy kudy obchodem prochází. Inteligentní IP kamery umožní i měření front před pokladnami a zlepšují komfort zákazníků. Ve výsledku činí video analytika dohledové systémy mnohem flexibilnější a neuvěřitelně rozšiřují možnosti jejich nasazení.

 

Kategorie video analytických aplikací

Současné video analytické aplikace lze rozdělit do dvou hlavních kategorií. Video analytika může být buď centralizovaná nebo decentralizovaná. V centralizované architektuře jsou informace, včetně videa shromažďovány kamerami i dalšími senzory a následně přenášeny na centrální server, kde jsou analyzovány. V decentralizované architektuře jsou naopak využívány síťové kamery a enkódéry, které jsou „inteligentní“ a jsou schopné samostatného zpracování videa a informací.

 

Video analytika a NetRex

Společnost NetRex využívá a podporuje ve svých řešeních řadu vlastních video analytických aplikací. Kromě našeho vlastního vývoje s úspěchem také implementujeme praxí ověřený software dalších vývojářů.

 

Detekce manipulace s kamerou

Tato funkce dostupná na vybraných modelech IP kamer společnosti Axis upozorní obsluhy na případy jakékoliv manipulace s kamerou. Své uplatnění nachází především v místech ohrožených vandalismem. Tedy například školách, věznicích, veřejné dopravě a dalších náročných prostředích, kde počasí, vibrace nebo špína může narušit fungování kamery. Tato video analytická funkce sama automaticky rozpozná a reaguje na řadu mimořádných událostí. Ať už se jedná o náhodné či úmyslné otočení kamery či její rozostření, zakrytí nebo posprejování.

 

Detekce pohybu

Detekce pohybu je základní video analytickou aplikací dostupnou na všech modelech IP kamer Axis. Používá se především pro snížení množství ukládaného videa. Nahrávání videa pouze v okamžicích, kdy je zaznamenán pohyb před kamerou umožní pořídit záznam mnohem delšího časového úseku při stejné kapacitě úložiště. Zároveň také aplikace upozorní provozovatele například na osoby vstupující do definovaných oblastí v určenou dobu.

 

Detekce zvuku

Ač se nejedná přímo o video analytickou funkci, má detekce zvuku nezastupitelné místo v inteligentních kamerových systémech. Detekce zvuku funguje na podobném principu jako detekce pohybu a kamerám s podporou zvuku umožní rozpoznat hluk (rozbití okna, hlasy), které využije jako spoušť pro zahájení nahrávání či upozornění obsluhy. Detekce zvuku je efektivním bezpečnostním doplňkem a to zejména v situacích, kde detekce pohybu selhává, ať už z důvodu přílišné tmy či dění mimo záběr kamery.

 

SmartSearch

SmartSearch je aplikace umožňující velmi rychlé filtrování nahrávek obsahující pohyb v místě, které vás zajímá. Pro rychlé vyhledávání využívá tato aplikace takzvaná metadata, tedy informace o pohybu v jednotlivých částech obrazu, která jsou ukládaná společně s pořizovaným videem. Na základě těchto informací lze ex-post získat přehled například o tom, kdo prošel konkrétním místem prodejny či vchodem nebo kdo manipuloval s konkrétním zbožím v regálu.

 

Rozpoznávání registrační značek

NetRex LPR je rozšiřující video analytická aplikace pro službu NetRex Monitor rozpoznávající registrační značky pomalu jedoucích či stojících vozidel. Tato data následně prezentuje, společně s video nahrávkami průjezdů, ve webovém rozhraní NetRex systému. Zároveň také na základě rozpoznání ať už konkrétních či libovolných poznávacích značek umožní spouštět další automatizované operace.

 

Počítání osob

Tato aplikace, která vybraným IP kamerám Axis umístěných na stropě umožní počítání lidí procházejících pod kamerou. To vše v reálném čase a včetně směru průchodu. Informace o počtu návštěvníků vám ukáží trendy v návštěvnosti prodejen, ukáží skutečný vliv reklamních a propagačních akcí, zlepší plánování směn personálu, optimalizují pracovní dobu nebo umožní přesné hodnocení výkonnosti prodejen na základě konverzního poměru.

 

 

Společnost NetRex využívá pro vývoj analytických aplikací spolufinancování z fondů Evropské unie pro regionální rozvoj.

Název projektu: Vývoj sofistikovaného softwarového řešení pro video dohledové služby společnosti NetRex s.r.o.
Reg. číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0002438
Program: ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY – I. výzva – TVORBA NOVÝCH IS/ICT ŘEŠENÍ
Náplň: Předkládaný projekt je zaměřen na tvorbu moderního softwarového řešení v oblasti aplikací video dohledových služeb. Cílem projektu je uvést na trh výkonnou video analytickou platformu v cloudu, která bude svým zákazníkům formou služeb plnit náročné video analytické úlohy.
Termín realizace: 01/2016 – 12/2018

 

 

Společnost NetRex realizuje projekt Software pro analýzu nákupního chování zákazníků před pobočkou, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů, z operačního programu Praha – pól růstu ČR.