NetRex SmartSearch

Co je to SmartSearch

NetRex SmartSearch je nová funkce hostovaného kamerového systému NetRex, díky které snadno a rychle vyhledáte záznamy obsahující pohyb ve vámi určených částech obrazu.

Jak funguje SmartSearch

Při aktivní funkci SmartSearch kamera, kromě ukládání videa do daného úložiště, zasílá také informace o pohybu v jednotlivých částech obrazu. Tato metadata následně slouží pro rychlé ex-post vyhledávání událostí v záznamu.

Aktivace SmartSearch

Pro aktivaci SmartSearch je nutné instalovat příslušnou aplikaci „SmartSearch 1.0“. Zároveň musí být na kameře nainstalována aplikace „Axis Video Motion Detection“ minimálně ve verzi 3.0. Aplikace nainstalujete dle níže uvedeného postupu. Po instalaci SmartSearch již není nutná, žádná další konfigurace. Kamera začne automaticky zasílat metadata o pohybu v obrazu.


1. Otevřete sekci konfigurace   2. Zvolte kameru ve stromu prvků   3. Otevřete záložku „Video aplikace“   4. Klikněte na tlačítko „Přidat aplikaci“   5. Vyberte aplikaci SmartSearch 1.O   6. Nainstalujte ji


Po úspěšné instalací vidíte aplikaci v tabulce. Zkontrolujte prosím, zda je také nainstalována aplikace Video Motion Detection od společnosti Axis.

Použití SmartSearch

Do rozhraní pro SmartSearch přistoupíte v nahrávkách kamery pomocí tlačítka Filtru. Zde následně zvolíte časový interval a oblasti, ve kterých vás pohyb zajímá. Vpravo od náhledové okna dostanete okamžitě informaci o celkové době pohybu ve zvolených zónách a tlačítko „Zobrazit na ose“ vás přepne na časovou osu, kde je možné si tyto filtrované nahrávky přehrát. Definované oblasti je možné si také pojmenovat uložit pro pozdější rychlé vyhledání.


1. V nahrávkách kamery klikněte na tlačítko „Filtr“   2. Zvolte tlačítko „SmartSearch“


1. Zvolte časový interval   2. Definujte zóny, kde vás zajímá pohyb   3. Informace o celkové době pohybu ve vybraných zónách   4. Tlačítko pro zobrazení nahrávek na časové ose.   5. Tlačítko pro pojmenování a uložení nastavených zón.


1. Zobrazené vyfiltrované události obsahující pohyb v zónách.   2. Název zvoleného filtru.   3. Volba rychlosti přehrávání videa   4. Tlačítko pro spuštění přehrávání filtrovaných záznamů.   5. Tlačítko pro změnu či vypnutí filtru.


1. V případě uložených vyhledávacích zón máte možnost rychlého výběru kliknutím na název vyhledávání. Nové vyhledávání zobrazíte kliknutím na tlačítko „+“.

FAQ

1. Je funkce dostupná na všech kamerách?

Funkce SmartSearch je dostupná pouze na kamerách, které podporují ACAP aplikaci Axis Video Motion Detection 3.1 a mají instalovaný firmware 5.60 a vyšší.

2. Zvýší funkce SmartSearch výrazně datový tok z kamery?

Nikoliv. Objem zasílaných metadat je vůči ukládanému videu zanedbatelný.

3. Lze analyzovat pomocí SmartSearch pořízené nahrávky před aktivací této funkce?

Nikoliv. Analýza je možná pouze na základě metadat, které se začnou odesílat po aktivaci funkce.

4. Funguje SmarSearch bez aplikace Video Motion Detection společnosti Axis Communication?

Ne. Pro správnou funkci je nutné mít v kameře nainstalovanou a spuštěnou tuto aplikaci.

Potřebujete radu?

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně aktivace, použití či zjištění technických problémů nás prosím kontaktujte na helpdesk@netrex.cz nebo telefonu 226 258 026.